Den som gräver en grop åt andra…

25 januari 2014

 

1

… faller ofta själv däri. Det ser ut att vara så sant som det är sagt.

Men en stund senare (man kan också säga en lunch senare)…

2

… så har den ena lyckats ta sig ur gropen. Eller är det den andra som tagit sig upp? Den som gropen var grävd åt, alltså…

En sak är dock säker. Den där gropen är inte grävd åt Ama. Det ser nämligen ut att bli nån sorts strandgym där på Locos, och såna passar sig Ama noga för.

Gormorron!

Annons